-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37478 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

الف) با اينكه بسيار شنيدهايم و ميدانيم ارتباط با امام(7)، يك ارتباط معنوي و روحاني است، پس چرا هر فردي دوست دارد به زيارت كه ميرود، دستش به ضريح برسد؟ ب) آيا دربارة ضريح و اينكه به هنگام زيارت بايد آن را لمس كرد، روايتي وجود دارد؟ ج) اگر ارتباط با امام يك ارتباط قلبي است; همة انسانها ميتوانند از هر جا كه هستند، زيارتنامه بخوانند و سلام دهند، پس چرا براي زيارت ائمه(:) اين قدر پاداش ذكر شده است؟

الف) همانطور كه خود شما مرقوم نمودهايد، ارتباط با امام معصوم(7)، ارتباطي معنوي است و از طريق عمل به وظايف شرعي و تقيد به احكام و فرامين الهي و توسل به درگاه حضرات معصومين(:) ميسر ميشود. اما از آنجا كه شرافت و تقدس مقام آن بزرگواران، سبب مقدس شدن مكان و هر وسيلهاي كه به نوعي به آنها مرتبط است، ميشود، لذا مردم دوست دارند دستشان را به ضريح قبور آن حضرات(7) برسانند و به اين وسيله از آن تبرك جويند كه البته اين كار اشكال ندارد. اما معنايش اين نيست كه تنها با رساندن دست به ضريح، ارتباط معنوي به نحو كامل برقرار ميشود.

ب) در روايات، زيارت قبور ائمه(:) و يا امامزادگان توصيه شده است. اما ضريح وسيلهاي است كه توسط خود مردم براي سهولت زيارت قبرهاي مطهر و بعضي مسايل ديگر ساخته و بر روي قبر قرار داده ميشود. در خصوص ضريح و اينكه مورد تأكيد ائمه(:) باشد، ما مطلبي در روايات و احاديث نديديم. ج) ارتباط با امام، ارتباط قلبي است كه ايجاد آن در هر لحظه و از هر مكان ميسر و مطلوب است. اما گاهي لازم است انسان براي ابراز ارادت و محبت خود، به زيارت قبور شريف آن حضرات برود تا محبت قلبي خود را با زيارت، مضاعف نمايد. علاوه بر اين بعضي رفتارها، همراه با حكم فردي و خاص خود، حكمي اجتماعي هم دارند كه اثر خاص خود را دارد. به عنوان مثال، ما همواره در دل با خداي خود ارتباط برقرار ميكنيم اما با خواندن نماز، عملاً اين ارتباط را تقويت ميكنيم و يا با انجام حج، علاوه بر ارتباط فردي با خداي متعال، به صورت اجتماعي از انسانها اين ارتباط تقويت ميشود كه نشانگر وحدت قبله و پرستش معبود واحد ميباشد. كه مسلماً آثار اجتماعي آن در ايجاد علقه اجتماعي و نزديك شدن قلوب، محسوس و غيرقابل انكار است. همانگونه كه دشمن نيز از اين حركات جمعي همواره وحشت دارد و سعي در كمرنگ كردن يا پراكنده كردن آنها دارد. زيارت قبور مقدس اوليأ الهي و از همه مهمتر حضرات معصومين به خصوص ائمه معصومين(:) از اين امر استثنا نميباشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.